DuPont Operator Verpakking en Logistiek (m/v) in Antwerp, Belgium

Operator Verpakking en Logistiek (m/v) (Job Number: OPE00001148)

Description

DuPont has a rich history of scientific discovery that has enabled countless innovations and today, we're looking for more people, in more places, to collaborate with us to make life the best that it can be.

Voornaamste taken

BO

 • Werkt veilig in alle omstandigheden.

 • Kent de gevaren van de behandelde producten, kan de chemiekaarten raadplegen.

 • Kent de ergonomieregels en past deze toe.

 • Kent de regels ivm. veiligheid , gezondheid en milieu en past deze toe.

 • Kent de kwaliteitsvereisten en past ze toe.

 • Kan een walky truck besturen en is vorkliftchauffeur met een geldig brevet.

 • Is op de hoogte van de werking van SAP.

 • Werkt met computers en computersystemen waarin hij gegevens moet invullen.

 • Begrijpt het campagnedossier en voert de nodige kwaliteitstesten uit.

 • Voert de nodige kwaliteitscontroles uit.

 • Corrigeert fouten, lost problemen op, voert kleine herstellingen uit aan de installatie in samenwerking met de area-operator. (vb: flexibels vervangen, losgekomen fotocellen vastzetten, dichtingen en filters vervangen en dergelijke)

 • Rapporteert via het teamverslag over zijn specifieke dagtaak en speciale voorvallen.

 • Voert staalnames en contaminatietesten uit.

 • Is verantwoordelijk voor de controle van de kwaliteit van de verpakking.

 • Verzorgt de house-keeping in zijn area.

 • Voert Clean-out uit van de installaties.

 • Verpakt producten in zakken en octabins door afvulinstallaties.

Vorklift batchman compounding

 • Bedient vorklift, box-off stand en perscontainers.

 • Wisselt vorkliftbatterijen.

 • Vult nauwkeurig de checklist van de vorklift in en rapporteert afwijkingen.

 • Bij het laden en lossen van vrachtwagens worden steeds de voorgeschreven veiligheids- en kwaliteitsregels gevolgd.

 • Verwijdert de afval volgens vastgestelde normen.

 • Waaronder: afvalcontainers, ploppenbakken, afvalpaletten, karton, DSP containers

 • Recycleerbare korrels

 • Levert de juiste grondstoffen tijdig af aan de juiste extruderlijn.

 • Maakt grondstoffen gebruiksklaar. (afboxen , totebins plaatsen , glas op standen plaatsen , e.d.)

 • Zorgt ervoor dat alle grondstoffen correct in het SAP systeem behandeld worden.

 • Rapporteert de onbeschikbaarheid van grondstoffen.

 • Nedient de preblendinstallaties en tumblers.

 • Voert clean-outs uit van de preblendinstallaties.

 • Werkt zeer nauwkeurig.

 • Maakt de nodige preblends volgens de opgegeven recepten en levert ze tijdig aan de lijnen af.

 • Kan recepten herrekenen en preblends aanpassen.

 • Werkt nauw samen met de extruderoperators.

Vorklift verpakkingsafdeling

 • Levert de juiste verpakking aan de juiste verpakkingslijn.

 • Zorgt ervoor dat het eindprodukt correct in SAP behandeld wordt.

 • Voert zeer plichtsbewust de controle op de eindverpakking uit.

 • Bedient de palletisers.

 • Zorgt voor een efficiënte afvoer van de verpakkingen afgewerkt product.

 • Plaatst eindverpakkingen in het FPWH of rechtstreeks in de vrachtwagen.

 • Zorgt voor de nodige vervoersdocumenten.

Bijkomende opdrachten

 • Voert taken uit waar een ervaren vorkliftchauffeur voor nodig is.

 • Laadt vrachtwagens en lost uitzonderlijk vrachtwagens die buiten de normale uren komen leveren.

Werkomstandigheden

 • Brengt het grootste deel van zijn tijd rechtstaand door in geval van preblend man.

 • Brengt het grootste deel van zijn tijd op de vorklift door als batchman.

 • Moet lasten van 25 kg heffen en verplaatsen.

 • Moet de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen dragen.

 • Werkt een deel van zijn tijd met beeldschermen.

 • Werkt zowel binnen als buiten.

Qualifications

 • Flexibele persoonlijkheid met goede contactuele eigenschappen.

 • Grondige kennis van verpakkingsmachines, vorkliften, randapparatuur, producten, processen en veiligheidsprocedures.

 • Electro-mechanische kennis voor het uitvoeren van kleine werkzaamheden.

 • In staat zijn om in teamverband te werken.

 • Opleidingsniveau A2 of gelijkwaardig en bij voorkeur minimum een jaar ervaring in verpakkingsafdeling en vorklift-ervaring.

 • Is in het bezit van een geldig vorkliftattest.

Primary Location: EMEA-Belgium-Antwerp-Mechelen

Organization: Transportation & Advanced Polymers

Schedule: Full-time

Education Level: Technical Diploma (±12 years)

Employee Status: Temporary

Job Type: Experienced

DuPont is an equal opportunity employer. Qualified applicants will be considered without regard to race, color, religion, creed, sex, sexual orientation, gender identity, marital status, national origin, age, veteran status, disability or any other protected class. If you need a reasonable accommodation to search or apply for a position, please visit our Accessibility Page for Contact Information. For US Applicants: See the “Equal Employment Opportunity is the Law” poster.